На 7-ми ноември 2018 година, Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при Македонската академија на науките и уметностите организираше предавање на тема: „Computing and probing cancer immunity“ од Zlatko Trajanoski, Medical University of Innsbruck, Austria.

Апстрактот на предавањето може да го погледнете: ТУКА.
Кратката биографија на професорот Трајаноски може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот: