На 7-ми ноември 2018 година, Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при Македонската академија на науките и уметностите организираше предавање на тема: „Computing and probing cancer immunity“ од Zlatko Trajanoski, Medical University of Innsbruck, Austria.

Апстрактот на предавањето може да го погледнете: ТУКА.
Кратката биографија на професорот Трајаноски може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk