Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот редовен член во работниот состав на Академијата 

 акад. МАРЈАН МАРКОВИЌ 

 на тема:
 МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
НИЗ ПРИЗМАТА НА СЕМАНТИЧКА ДЕРИВАЦИЈА   

Пригодна реч ќе одржи акад. Зузана Тополињска  

Амфитеатар на МАНУ,
25 април (вторник) 2023 година, во 12 часот

Покана

Фотографии од настанот: