Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот член во работниот состав на Академијата

акад. Сашко Кедев

на тема:
КЛИНИЧКИ СТУДИИ И СПОСТВЕНИ ИСКУСТВА
ШТО ЈА РЕДЕФИНИРАА КАРДИОЛОШКАТА ПРАКСА
ВО ИЗМИНАТИВЕ ДВЕ ДЕЦЕНИИ

Пригодна реч ќе одржи акад. Владимир Серафимовски

Амфитеатар на МАНУ,
8 февруари (среда) 2023 година, во 12 часот

 

Покана