Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот дописен член во работниот состав на Академијата 

 проф. д-р Сашо Цветковски 

 на тема:
 ИКОНОГРАФСКИТЕ И ТЕМАТСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ
НА ЖИВОПИСОТ НА ДИЧО ЗОГРАФ   

Пригодна реч ќе одржи акад. Вера Битракова Грозданова  

Амфитеатар на МАНУ,
11 мај (четврток) 2023 година, во 12 часот

Покана:


Фотографии од настанот: