Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот член во работниот состав на Академијата

проф. д-р Валентин Мирчески
од Природно-математичкиот факултет во Скопје

на тема: ЗА ТРИТЕ СВЕТА

Пригодна реч за дописниот член ќе одржи акад. Глигор Јовановски

Амфитеатар на МАНУ
28 декември (среда) 2022 година, во 12 часот

Покана