Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот член во работниот состав на Академијата

проф. д-р Веселинка Лаброска
од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје

на тема:
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
И
МАКЕДОНСКО-БАЛКАНСКИОТ СВЕТОГЛЕД

Пригодна реч ќе одржи акад. Марјан Марковиќ

Амфитеатар на МАНУ,
16 февруари (четврток) 2023 година, во 12 часот

 

Покана