Проф. д-р Марјан Марковиќ, избран за дописен член на МАНУ одржа пристапно предавање на тема: „Македонскиот јазик како комплексен адаптивен систем“.

Фотографии од настанот: