Проф. д-р Рос Геген (Ross Geoghegan), САД, член на МАНУ надвор од работниот состав, одржа пристапно предавање на тема: „Кривина и теорија на групи“.

Фотографии од настанот: