ЛЕКСИКОГРАФСКИОТ ЦЕНТАР
„ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ“, МАНУ
има чест да Ве покани
на промоцијата на терминолошкиот речник:
 
ФИЛОЗОФИЈА
 
во рамките на макропроектот
Македонска научна и стручна терминологија 

Обраќање на акад. Љупчо Коцарев,
претседател на МАНУ 

 Обраќање на акад. Витомир Митевски
раководител на макропроектот
Македонска научна и стручна терминологија
 
Обраќање на проф. д-р Ана Димишковска
подготвувач на терминолошкиот речник
Филозофија
 
Обраќање на проф. д-р Иван Џепароски
подготвувач на терминолошкиот речник
ФилозофијаПромоцијата ќе се одржи во Амфитеатарот на МАНУ
на 14 јуни (среда) 2023 година, во 12 часот