Во рамките на билатералната научна соработка помеѓу Македонската академија на науките и уметностите и Српската академија на науките и уметностите, на 17 септември 2019 година, во САНУ во Белград, се одржа промоција на резултатите од заедничкот научно-истражувачки проект поместени во двојазичниот зборник (на македонски и на српски јазик) „Јазикот како запис на културата во етнолошката и лингвистичка анализа на релација Србија-Македонија“. Во Зборникот се претставени резултатите од работата на македонските и српските етнолози и лингвисти кои учествуваат во реализацијата на проектот. На промоцијата свои пригодни обраќања имаа претседателите на двете академии, акад. Владимир С. Костиќ и акад. Таки Фити, а промотивни говори одржаа раководителите на проектот, акад. Предраг Пипер (САНУ) и дописниот член Марјан Марковиќ (МАНУ), како и проф. д-р Рајна Драгичевиќ од Филолошкиот факултет во Белград.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk