Untitled logo

На 30 ноември 2017 година, во амфитеатарот на МАНУ, се одржа промоција на изданието „ИЗБРАНИ ТРУДОВИ“ од академик Алајдин Абази.
Првата книга е со наслов „Електромагнетика, електротехнички материјали, енергија и околина“, а втората книга носи наслов „Високото образование и Универзитетот на Југоисточна Европа“.
На промоцијата свои обраќања имаа претседателот на МАНУ академик Таки Фити, потпретседателот на МАНУ академик Луан Старова и научниот секретар на МАНУ академик Леонид Грчев.

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk