Се одржа промоција на изданието „Киевски Дамаскин“ од акад. Петар Хр. Илиевски и проф. д-р Красимира Илиевска.

Фотографии од настанот: