ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈА

АРХИТЕКТУРАТА И СЛИКАРСТВОТО НА
ЦРКВАТА „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН“ ВО ВЕЛЕС
ОД АНДРЕЈА ДАМЈАНОВ

Велика Ивковска

10 мај, (среда) 2023 година, во 12:00 часот
Амфитеатар на МАНУ

ПРОМОТОР
Проф. д-р Јасмина Хаџиева Алексиевска