Почитувани,

ЛЕКСИКОГРАФСКИОТ ЦЕНТАР ПРИ МАНУ има чест да Ве покани на промоцијата на терминолошките речници:

ГЕНЕТИКА
И
СОЦИЈАЛНА И ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА: ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

во рамките на макропроектот Македонска научна и стручна терминологија

Промоцијата ќе се одржи во Амфитеатарот на МАНУ, на 11 декември (среда) 2019 година, во 12 часот

 

Обраќање на акад. Таки Фити, претседател на МАНУ

Обраќање на акад. Витомир Митевски, раководител на макропроектот Македонска научна и стручна терминологија

Обраќање на проф. д-р Александар Димовски, подготвувач на терминолошкиот речник Генетика

Обраќање на проф. д-р Дончо Донев, подготвувач на терминолошкиот речник Социјална и превентивна медицина: јавно здравје

Обраќање на м-р Николче Мицкоски, асистент-истражувач во Лексикографскиот центар

Поканата за промоцијата може да ја погледнете: ТУКА.