На 13 јуни 2019 година, акад. Витомир Митевски одржа промоција на три книги од областа на византиската литература. На промоцијата свое обраќање имаше акад. Таки Фити, претседател на МАНУ. Академик Митко Маџунков говореше за „Сенката на Марко Крале. Античката, византиската и македонската епска поезија“. Проф. д-р Ратко Дуев, декан на Филозофскиот факултет, говореше за „Преглед на византиската книжевност“, додека пак проф. д-р Даниела Тошева говореше за „Византиска епска поезија“.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk