Почитувани,
Македонската академија на науките и уметностите има чест да ве покани на промоција на 
MONUMENTA V – Годишник на Истражувачкиот центар за културно наследство „Цветан Грозданов“ при МАНУ.
Во прилог е поканата за промоцијата, која ќе се одржи на 5 декември 2022 година, во 12.30 часот во Археолошкиот музеј на Р. Северна Македонија.

Покана