Советот за евроинтеграции на Македонската академија на науките и уметностите, на својата работна сесија оддржана на 27. 04. 2016 година, во соработка со Секретарјатот за европски прашања на Владата на Република Македонија, дебатираше за Националната програма за усвојување на правото на Европската унија – ревизија 2016 – 2018 година. Програмата, пред членовите на Советот ја презентираше заменик-претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, д-р Арбр Адеми, кој е и член на Советот по службена должност.

Официјалниот документ со заклучоците можете да го прочитате: ТУКА .