Македонската академија на науките и уметностите на 26 февруари (среда) 2020 година, во 12 часот го одржа Редовното годишно собрание на МАНУ.

Експозето на претседателот на МАНУ, акад. Љупчо Коцарев, поднесено на Редовното годишно собрание на МАНУ можете да го видите тука.

Поканата за настанот можете да ја погледнете овде.

Фотографиите од настанот можете да ги погледнете овде:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk