На 08 февруари 2018 година во Македонската академија на науките и уметностите се одржа свечена промоција на монографското издание “БОРКО ЛАЗЕСКИ – 100 години од раѓање 1917-1993”.

За значењето на творештвото на Борко Лазески воведно обраќање одржа претседателот на МАНУ акад. Таки Фити, а свое излагање имаа акад. Влада Урошевиќ  и д-р Небојша Вилиќ, ред. проф. на УКИМ.

Куратор на проектот е Маја Чанкуловска Михајловска.

Автори на текстовите во монографското издание се Дита Старова-Ќерими, Соња Абаџиева, Маја Чанкуловска-Михајловска и Лазо Плавевски.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk