На 16 мај 2019 година во Амфитеатарот на МАНУ се одржа свечено одбележување на 100 години од раѓањето на акад. Ѓорѓи Филиповски, на кое присуствуваа голем број гости, членови на МАНУ, професори и соработници на акад. Филиповски од Факултетот за земјоделски науки и храна и од Шумарскиот факултет и членови на семејството Филиповски. Амфитеатарот беше претесен за да ги собере сите почитувачи на ликот и делото на акад. Филиповски, кој е жива легенда, икона и историја на македонската наука и на МАНУ.
Акад. Ѓорѓи Филиповски е член на МАНУ од првиот работен состав, избран во 1967 година, и е единствен жив член од 14-те основоположници на МАНУ. Од високите научни достигнувања на акад. Филиповски клучни за неговата висока репутација во земјата и во странство е неговиот придонес во педологијата, научна дисциплина чиј пионер во нашата земја е акад. Филиповски. Покрај тоа, тој има огромен придонес за развојот на образованието, науката, уметноста и културата во Македонија.
Свечениот настан за еден живот, а цел век историја го отвори акад. Дончо Димовски, секретар на Одделението за природно-математички и биотехнички науки, а поздравно обраќање имаше акад. Таки Фити, претседател на МАНУ, кое е интегрален дел од Извештајот. На настанот со пригодна реч се обрати проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а реч за ликот, научниот и наставниот придонес на акад. Ѓорѓи Филиповски имаше проф. д-р Татјана Миткова од Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На одбележувањето, претставник од Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија му ги пренесе на акад. Филиповски срдечните честитки и поздрави од претседателот проф. д-р Стево Пендаровски по повод роденденот. Во рамките на настанот, акад. Глигор Јовановски го промовира и пригодното издание „100 години Ѓорѓи Филиповски“, по што беше прикажан филмот „Приказна од еден век – акад. Ѓорѓи Филиповски“. На крајот, акад. Ѓорѓи Филиповски, со голема благодарност и воодушевување за свеченото одбележување на неговиот 100. роденден, им се обрати на присутните, и особено им се заблагодари на сите членови на МАНУ, соработници и вработени во МАНУ за плодната заедничка работа во полувековното опстојување на највисоката научна и уметничка установа во земјава.

Поздравното обраќање на претседателот на МАНУ, акад. Таки Фити може да го погледнете: ТУКА

Фотографии од настанот: