Почитувани,

МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ има чест да Ве покани на

СВЕЧЕНИОТ СОБИР
ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА
АКАД. ДИМИТАР МИТРЕВ

Собирот ќе го отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ

Обраќање на акад. Витомир Митевски, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука
Обраќање на акад. Катица Ќулавкова
Обраќање на проф. д-р Веле Смилевски
Обраќање на проф. д-р Ангелина Бановиќ-Марковска
Обраќање на проф. д-р Илинка Митрева

Свечениот собир ќе се одржи во Амфитеатарот на МАНУ, на 12 ноември (вторник) 2019 година, во 12 часот

Поканата за Свечениот собир може да ја погледнете: ТУКА.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk