Untitled logo

Во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, проф. д-р Александар Димовски, дописен член на МАНУ, одржа семинар на тема: Молекуларни основи на дијагнозата, прогнозата и терапијата на колоректалниот карцином.