Untitled logo

На 12.04.2017, во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите д-р Катарина Давалиева одржа семинар на тема: „Proteomics as a tool for biomarker discovery”.

Презентацијата на д-р Катарина Давалиева може да ја погледнете: ТУКА