Untitled logo

На 5 јули (среда) 2017 година, во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, Жанета Николовска-Чолеска, вонреден професор по патологија на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Мичиген, САД одржа семинар на тема: „DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF MOLECULAR TARGETED CANCER THERAPY TOWARDS PERSONALIZED MEDICINE“.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk