Untitled logo

На 5 јули (среда) 2017 година, во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, Жанета Николовска-Чолеска, вонреден професор по патологија на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Мичиген, САД одржа семинар на тема: „DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF MOLECULAR TARGETED CANCER THERAPY TOWARDS PERSONALIZED MEDICINE“.