Untitled logo

На 17 мај 2017 година, во организација на Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“ при Македонската академија на науките и уметностите, м-р Предраг Јањиќ одржа семинар на тема: „Примена на машинско учење во автоматски протоколи за сегментирање на миелинот во хистолошки примероци”.

Презентацијата на м-р Предраг Јањиќ може да ја погледнете: ТУКА.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk