Почитувани,

На 27 септември ќе се одржи Свечен собир на тема: СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА – ДВЕ ЕТАПИ ВО ПРОЦЕСОТ НА НЕЈЗИНОТО ФОРМИРАЊЕ И РАЗВОЈ: 1941 – 1991 / 1991 – 2021 ГОДИНА

Собирот можете да го следите преку Зум апликацијата (линк)

Програмата за Собирот може да ја погледнете овде. 

Фотографии од настанот: