На 23 септември 2019 година, во посета на Македонската академија на науките и уметностите ќе престојува делегација на Кинеската академија на науките, предводена од претседателот проф. Чунли Бај. Делегацијата ќе биде примена од претседателот на МАНУ, акад. Таки Фити.

За време на нивниот престој во МАНУ ќе се дискутира идната научно-истражувачка соработка на двете академии, која ќе биде официјализирана со потпишување Договор за соработка меѓу двете академии.