Untitled logo

На 12 октомври 2017 г. во МАНУ беше одржан состанок на Извршниот одбор на МАНУ со Абдулкадар Мемеди, директор на Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика при Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

На состанокот беше дискутирано продлабочувањето на соработката на двете институции, а на директорот Мемеди му беше врачена благодарница по повод 50-годишнината на МАНУ.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk