По повод стодесетгодишнината од раѓањето на акад. Димче Коцо.