По повод стодесетгодишнината од раѓањето на Димо Тодоровски