Untitled logo

На 4 октомври 2017 година, се одржа Третиот меѓународен философски дијалог „Исток – Запад“, којшто е во организација на Македонската академија на науките и уметностите, Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ и Филозофското друштво на Македониј. Тема на годинешниот дијалог беше Филозофија на образованието & филозофија во образованието. На собирот учествуваа реномирани академици, професори и филозофски истражувачи од Франција, Русија, Србија и Македонија.

Пpограмата за Третиот меѓународен философски дијалог може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk