Почитувани,

На 29 ноември 2019 во 10 часот во свечената сала на МАНУ ќе се одржи јавна расправа за Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, која што е изработена од страна на Центарот за енергетика и одржлив развој при МАНУ и PricewaterhouseCoopers (PwC).

Агендата за јавната расправа може да ја погледнете: ТУКА.

Поканата за јавната расправа може да ја погледнете: ТУКА.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk