На 16 и 17 мај 2018 година во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите, се одржа Меѓународна манифестација под наслов “Македонистички денови во МАНУ”.

Програмата за Меѓународната манифестација може да ја погледнете: ТУКА.

Фотографии од настанот: