Поетот Ристо Василевски, член на МАНУ надвор од работниот состав во Одделението за уметност е добитник на нововостановената светска награда „Злетен светски писател“.

 

Соопштение