Untitled logo

Согласно Меморандумот за соработка со Секретаријатот за европски прашања, на 9 јуни 2017 (петок) со почеток од 10 часот, во Македонската академија на науките и уметностите, се одржа работен состанок на тема ИТНИ РЕФОРМСКИ ПРИОРИТЕТИ, пред сè Заштита на човекови права; Реформи во судство; Реформи во јавна администрација; Реформи во системот на безбедност.

Прилог материјали:

Стратегија за реформа на правосудниот сектор (предлог)

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions

The Republic of Macedonia: Recommendations of the Senior Experts’ Group on systemic Rule of Law issues relating to the communications interception revealed in Spring 2015

Фотографии од настанот: