Д-р Андраж Чарни, научен советник избран за член на МАНУ надвор од работниот состав, одржа пристапно предавање на тема: „Листопадните шуми на Балканскиот Полуостров“.

Фотографии од настанот: