Македонската академија на науките и уметностите
има чест да Ве покани на пристапното предавање
на новоизбраниот редовен член надвор од работниот состав на Академијата 

 акад. Драги Ѓоргиев 

 на тема:
 „МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА
ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА“   

Пригодно обраќања ќе одржи акад. Вера Битракова Грозданова

Амфитеатар на МАНУ,
23 мај (вторник) 2023 година, во 12 часот

 

Покана

Фотографии од настанот: