Филозофското друштво на Македонија заедно со Македонската академија на науките и уметностите, Филозофскиот факултет при УКИМ и Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Свети Николе ве информираат за претстојниот  6. Меѓународен филозофски дијалог „Исток – Запад“.

 

Програма на настанот 
Апстрактите на учесниците од Симпозиумот