Датум: 12 јуни 2014

Место: Претседателски кабинет, МАНУ

Потпишување Меморандум за соработка меѓу МАНУ и научни инситутции од Република Македонија за научна соработка од областа на општествените и хуманистичките науки.

Меморандумот може да се погледне тука.

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk