Free Entry

Свеченоста ќе ја отвори академик Таки Фити, претседател на Македонската академија на науките и уметностите
Беседа за академик Цветан Грозданов и неговото творештво ќе одржи академик Георги Старделов
За научнот опус на академик Цветан Грозданов ќе зборува проф. д-р Сашо Цветковски, научен советник во Истражувачиот центар за културно наследство
Промоција на првиот број на MONUMENTA, списание на Истражувачкиот центар за културно наследство при МАНУ
Списанието ќе го промовира проф. д-р Елица Манева

Прикажување на филмот на МРТ снимен по повод јубилејот на академик Цветан Грозданов
МЕЃУ ИКОНИТЕ И ФРЕСКИТЕ
Обраќање на академик Цветан Грозданов

К о к т е л
МАНУ, 30 март 2016 година (среда), 11.00 часот