Почитувани,

Македонската академија на науките и уметностите и Македонската православна црква – Охридска архиепископија имаат чест да Ве поканат на

MЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СОБИР
200 години Дичо Зограф (1819 – 2019)

17 – 18 октомври 2019 г., Скопје
Амфитеатар, МАНУ

Поканата и програмата за Меѓународниот научен собир може да ги погледнете: ТУКА