++389 (0)2 32 35 400

Академијата го изрази својот став во книгата „Македонија и односите со Грција“ (Скопје, 1993), како и во повеќето обраќања до европските и светските академии за поддршка на уставното име:

  • ПРОМЕМОРИЈА на Македонската академија на науките и уметностите во врска со спорот за името на Република Македонија (на македонски и англиски јазик) (Скопје, 2002)
  • СТАВОВИ на Претседателството на МАНУ околу предлогот за решавање на разликите во употребата на името на Република Македонија
  • ИМЕТО на Македонија е стварноста на Македонија – за разумен и толерантен научен дијалог
  • ОБРАЌАЊЕ до Европската заедница и до меѓународната јавност
  • СООПШТЕНИЕ на Македонската академија на науките и уметностите во врска со Декларацијата на Европската заедница
  • АПЕЛ за признавање на Република Македонија упатен до странските академии и до академиите во поранешна Југославија
  • ДЕКЛАРАЦИЈА за научна и културна соработка и мир на Балканот
  • ПРЕДЛОГ-ДЕКЛАРАЦИЈА на Собранието на МАНУ за решавање на разликите помеѓу Република Македонија и Република Грција околу употребата на името на Република Македонија во ООН
  • АПЕЛ на членовите на Македонската академија на науките и уметностите до Неговата Екселенција Бутрос Бутрос Гали, Генерален секретар на Организацијата на Обединетите Нации (Скопје, 1993)
  • ОБРАЌАЊЕ до Австралиската академија на науките по повод одлуката на австралиската влада за промена на името на македонската етничка заедница во Австралија
Македонија и односите со Грција, МАНУ, Скопје, 1993
Промеморија на МАНУ во врска со спорот за името на Република Македонија
(English version)
Соопштение на Македонската академија на науките и уметностите во врска со Декларацијата на Европската заедница
Апел за признавање на Република Македонија упатен до странските академии и до академиите во поранешна Југославија
Декларација за научна и културна соработка и мир на Балканот
Предлог-декларација на Собранието на МАНУ за решавање на разликите помеѓу Република Македонија и Република Грција околу употребата на името на Република Македонија во ООН
Апел на членовите на МАНУ до НЕ Бутрос Бутрос Гали, ГС на Организацијата на Обединетите Нации (Скопје, 1993)
Обраќање до Австралиската академија на науките по повод одлуката на австралиската Влада за промена на името на македонската етничка заедница во Австралија
Ставови на Претседателството на МАНУ за предлогот за решавање на разликите околу употребата на името на Република Македонија
Името на Македонија е стварноста на Македонија – за разумен и толерантен научен дијалог