На 5 јуни 2018 година, во организација на Македонската академија на науките и уметностите и Асоцијацијата за култура ИКОН, во Изложбениот салон на МАНУ, се отвори на Изложбата:

ИЛИЈА АЏИЕВСКИ – слики, скулптури, графики

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk