++389 (0)2 32 35 400

Центар за стратегиски истражувања

Центар за стратегиски истражувања

„Ксенте Богоев“ Центарот за стратегиски ис­тражувања „Ксенте Богоев“ е основан во...

View Service
istrazuvachki centar copy 4

Истражувачки центар за животна средина и материјали

Истражувачкиот центар за животна средина и материјали е основан во 2014...

View Service
leksigogravski

Лексикографски центар

„Георги Старделов“ Лексикографскиот центар „Георги Старделов“, како научна единица во Академијата, е...

View Service
MANU ZA KICI

Истражувачки центар за компјутерски науки и информатички технологии

Истражувачкиот центар за компјутерски науки и ин­форматички технологии е основан во 2014 година....

View Service