++389 (0)2 32 35 400

ПРЕДИЗВИЦИ ВО ХИРУРГИЈАТА НА УРОГЕНИТАЛНИОТ СИСТЕМ, ТРАНСПЛАНТАЦИЈАТА И МЕДИЦИНАТА
ЗБОРНИК НА НАУЧНИ ТРУДОВИ ПОСВЕТЕНИ
НА АКАД. ЖИВКО ПОПОВ
ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОД НЕГОВОТО РАЃАЊЕ

Трудови:

Слово за животот на академик Живко Попов

Биографија

Библиографија

Kontinentne urinarne derivacije, posle radiklane cistektomije zbog karcinoma mokraćne bešike

Ортотопска деривација на урина по Studer – постоперативни аспекти

Neoplasm in Bladder Diverticulum

Новини во лекувањето на коскените метастази кај уролошките малигнитети

Prostate Cancer after Surgery for Benign Prostate Hyperplasia

Diagnosis and Management of patients with Adrenal Incidentalomas: Our Experience

Laparoscopic Surgical Treatment for Adrenal Tumors, a Retrospective Analysis

Association of the Tobacco Smoking and Alcohol Consumption with Urinary Bladder Cancer Aggressiveness

Конзервативен третман на уринарна инконтиненција по радикална простатектомија – наше 5-годишно искуство

Early Postoperative Urological and Surgical Complications after Kidney Transplantation by a Living and Cadaveric Donor

Use of Elderly Living Kidney Donors – 20 Years of Experience in the Balkans

ХЛА во трансплантација на бубрег

Influence of Calcitriol on Anemia in Hemodialysis Patients

Лапароскопска нефректомија “hand-assisted”, кај трансплантација од жив донор; иницијални резултати

Ултразвук, колор дуплекс доплер и интервентна ехосонографија во дијагностика на промени и компликации кај трансплантиран бубрег

Non-governmental World Marrow Donor Registries and Western Balkan Marrow Donor Registries

Oral mucosa as graft material for the purposes of reconstructive urology

Laser Therapy for Benign Prostatic Hyperplasia: Physical Basics and Current Status

Pathophysiology of erectile dysfunction: from bench to bedside

Perioperative Outcomes of the Laparoscopic Treatment for Colorectal Cancer at the Clinic for Digestive Surgery Skopje, in a 5-Year Interval

Синтетски хетерографти (мрежички) во реконструктивната гинеколошка хирургија

Robotics in urology – University Hospital Center Zagreb, our experience

Anatomical Considerations for Improvement of Side Effects of Radical Prostatectomy: The Influence of Robotic Surgery

Robot-assisted Radical Prostatectomy with da Vinci Xi- our initial experience

Bladder cancer, the time when basic and clinical research meets

Diabetic Neuropathy-Immunopathogenesis

The Pathogenesis of Richter Transformation in Chronic Lymphocytic Leukemia

Употреба на протеомици во уронефрологијата – реалност или фикција?

Comparative Expression of Pax-2 and Oct-4 in Fetal, Normal Adult and Glomerulonephritic Kidneys

Улогата на p53 во молекуларната патпгенеза на малигните неоплазми на уринарниот тракт

Current Impact of the Macedonian Academy of Sciences and Arts in the Scopus database (2021 year)

Општествени трошоци од епидемии и пандемии

Мозочно хернирање во трансверзален венски синус

Македонскиот картезијанец академик Живко Попов

Кажување за академик Живко Попов

Живко Попов – на врвот на светската медицина со Македонија во срцето

Беседа за пријателот од Париз

Писмо од одделението за медицински науки при БАН

Зборник на научни трудови посветен на акад. Живко М. Попов