Архитектурата на црквата Успение на Богородица – Трескавец / Елизабета Касапова = Architecture of the church of the Dormition of Mother of God – Treskavec – Скопје, 2009. – 243 стр.

ISBN 978-608-203-030-2