Содржина:

Ново јаве, Спокоен чекор во неспокојно време;

Ми­сир­ков;
Ѕвездограф (Димитрија Чупо­ски);
Јордан Константинов Џинот и џинчињата;
Писмото;
Салаорот;
Пре­родбеничка Европа;
Иконостасот од Јулијана во Свети Наум Охридски во Малме, Шведска;
Меѓународна песна. Eдно далечно време коgа немавме машина за pишување, Едно далечно време кога немавме машина за пишу­вање;
Чудење;
На гости во Македонски Брод.  Аpо­ка­лиpса Болен Дојчин, Дојчин (Скит­ничка песна);
Жолт Дојчин дознава за Црната Арапина;
Црвен Дојчин заминува во бој;
Црн Дојчин ја погу­бува Арапината;
Бел Дојчин му наплатува на налбатинот;
Зелен Дој­чин си се враќа дома;
Трага;
Фоја;
И ars Poētica pак, И ars poētica пак;
Јас сум време;
Пантомима (За еуфо­ричните современици);
Зора (За малечката Зора);
Јоргован;
Ерос;
Љубов;
Градилиштето;
Дон Кихот;
Пеколник;
Пронајдокот Тесла;
На­де­ж­та;
Сржта на слободата;
Сеоп­фат­ност;
Роденденска;
Гледам да дојдам, Гледам да дојдам;
Бескраен крај;
Пред Океанот (На Хусто Хорхе Падрон);
Воден цвет;
Време на нежност;
Пијавица е сликата и магија;
Кристал;
Дрвото крај патот на моето детство;
Страчиња расад;
Училиштето на ридот;
Живот;
Ода на радоста;
Матеја Матевски, Вос­пе­вите на Радован Павловски;
Биб­лиографска белешка.