Галичник и Мијаците / Риста Огњановиќ-Лоноски ; [уредник Блаже Ристовски]. -Второ издание. – Скопје : МАНУ, Фондација „Трифун Костовски”, 2013. – 349 стр. ISBN 9989-101-36-1