Живописот на Охридската архиепископија : студии / Цветан Грозданов = Painting of the Ohrid Archbishopric : studies / Cvetan Grozdanov. – Скопје : МАНУ ; Фондација “ Трифун Костовски” , 2007. – 466 стр.

ISBN 978-9989-101-70-1